ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจด่านชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวตาก ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ผู้ว่าฯ ตาก นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดตาก ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2565 แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบ "โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2564”

ข่าวเด่น

image
ดอยหลวงตาก ดอยสูงที่อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ที่สายปีนเขาต้องมาพิชิตสักครั้งหนึ่งในชีวิต
image
วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก สักการะพระเจ้าทันใจ คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดตาก
image
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดตาก
image
น้ำตกทีลอซู เป็นน้ำตกที่ มีความสูงประมาณ 300 เมตร อยู่ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผู้คนมากมายต่างได้ยินเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมากมายได้เข้าไปสัมผัสแล้วกลับมาบอกเล่าถึงความสวยงาม
image
เขื่อนภูมิพล หรือเดิมที่มีชื่อว่า เขื่อนยันฮี แห่งนี้ เป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งมีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 154 เมตร ตั้งอยู่ที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้เริ่มกระบวนการก่อสร้างเขื่อนในปี พ.ศ. 2500 และได้รับพระราชทานนามว่า เขื่อนภูมิพล
image
สถานที่ที่ผู้คนต่างหลั่งไหลมากราบไหว้ หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดตาก เป็นประจำ ขอสิ่งใดมักสำเร็จดั่งใจปรารถนา

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 17 เมษายน 2565
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 16 เมษายน 2565
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 15 เมษายน 2565
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 14 เมษายน 2565
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 13 เมษายน 2565
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 11 เมษายน 2565
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 10 เมษายน 2565
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 9 เมษายน 2565
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 6 เมษายน 2565
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจด่านชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวตาก ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่
image
ผู้ว่าฯ ตาก นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดตาก ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2565
image
แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎจราจร ควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบ "โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2564” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิกการเผา เปลี่ยนมาเป็นการไถกลบเศษวัสดุทางเกษตรแทน
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
หลายคนคงรู้สึกกังวลกับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านไปเกือบทุกชิ้น ไม่ว่าจะเอามือไปจับ วางตรงไหน ต้องรู้สึกนึกถึงว่าจะมีเชื้อโรคอยู่ไหม โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นการทำความสะอาดบ้านบ่อยๆ ถือเป็นวิธีการที่ควรทำ แต่ก็จะมีจุดเหล่านี้ ที่เราอยากแนะนำให้หมั่นทำความสะอาด พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค มาดูกันว่ามีจุดไหนในบ้านบ้างที่เป็นจุดพักเชื้อโรค รวมถึงเราควรจะทำความสะอาดจุดเหล่านี้อย่างไร

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image