ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบ "โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2564” กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล) กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล) กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล) กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)

ข่าวเด่น

image
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดตาก
image
น้ำตกทีลอซู เป็นน้ำตกที่ มีความสูงประมาณ 300 เมตร อยู่ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผู้คนมากมายต่างได้ยินเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมากมายได้เข้าไปสัมผัสแล้วกลับมาบอกเล่าถึงความสวยงาม
image
เขื่อนภูมิพล หรือเดิมที่มีชื่อว่า เขื่อนยันฮี แห่งนี้ เป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งมีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 154 เมตร ตั้งอยู่ที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้เริ่มกระบวนการก่อสร้างเขื่อนในปี พ.ศ. 2500 และได้รับพระราชทานนามว่า เขื่อนภูมิพล
image
สถานที่ที่ผู้คนต่างหลั่งไหลมากราบไหว้ หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดตาก เป็นประจำ ขอสิ่งใดมักสำเร็จดั่งใจปรารถนา

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
image
เริ่มแล้วงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เน้นการจัดงานแบบเรียบง่าย New normal ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
image
จังหวัดตาก นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ต่อคณะกรรมการประเมินระดับพื้นที่ ที่ลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564
image
จังหวัดตาก จัดพิธีส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดยกกระบัตร อ.สามเงา
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
image
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
image
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
Moderna ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย
image
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบ "โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2564” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิกการเผา เปลี่ยนมาเป็นการไถกลบเศษวัสดุทางเกษตรแทน
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
หลายคนคงรู้สึกกังวลกับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านไปเกือบทุกชิ้น ไม่ว่าจะเอามือไปจับ วางตรงไหน ต้องรู้สึกนึกถึงว่าจะมีเชื้อโรคอยู่ไหม โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นการทำความสะอาดบ้านบ่อยๆ ถือเป็นวิธีการที่ควรทำ แต่ก็จะมีจุดเหล่านี้ ที่เราอยากแนะนำให้หมั่นทำความสะอาด พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค มาดูกันว่ามีจุดไหนในบ้านบ้างที่เป็นจุดพักเชื้อโรค รวมถึงเราควรจะทำความสะอาดจุดเหล่านี้อย่างไร
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image