คนตากไม่ทิ้งกัน กรณีคนตากติดเชื้อโควิด-19 จากต่างจังหวัด และต้องการกลับมารักษาที่จังหวัดตาก ติดต่อเข้ามาได้

"คนตากไม่ทิ้งกัน" กรณีคนตากติดเชื้อโควิด-19 ในต่างจังหวัด และต้องการกลับมารักษาที่จังหวัดตาก ติดต่อได้ที่ "ศูนย์คนตากไม่ทิ้งกัน จ.ตาก"

โทร 061-024-0676 (วัน-เวลาราชการ)

โทร 061-024-0677 (นอกวัน-เวลาราชการ)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :