รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก

วันนี้ (15 พ.ย. 64) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดตาก นายศราวุธ ไทยเจริญ และนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เข้ากราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตาก และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นวันแรก

ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2681/2564 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้มีคำสั่งโอนข้าราชการสังกัดกรมต่างๆ มารับราชการทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี นายศราวุธ ไทยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :