ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :