รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย

รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
Moderna ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย

วันนี้ (15 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  ท้องถิ่นจังหวัดตาก รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองตาก สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย พร้อมให้กำลังใจประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย เพื่อนำไปบริการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 1,800 คนๆ ละ 2 โดส รวมเป็นจำนวน 3,600 โดส

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ประกาศรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่สภากาขาดไทยตรวจสอบและรับรองรายชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทยรอบแรก จำนวน 1,440 คน (2,880 โดส) โดยใช้งบประมาณ 3,960,000 บาท พร้อมจัดส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย และวัคซีนให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนประจำอำเภอทุกแห่ง เพื่อวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna แล้ว ซึ่งวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้กำหนดจัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

สำหรับแผนการฉีดวัคซีนของอำเภออื่นๆ มีกำหนดดังนี้ อำเภอบ้านตาก ในวันที่ 16 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลบ้านตาก , อำเภอท่าสองยาง ในวันที่ 17 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเทศบาลตำบลแม่ต้าน , อำเภอแม่สอด ในวันที่ 18 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลแม่สอด , อำเภอพบพระ ในวันที่ 18 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลพบพระ , อำเภออุ้มผาง ในวันที่ 18 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง , อำเภอแม่ระมาด ในวันที่ 19 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลแม่ระมาด และอำเภอสามเงา ในวันที่ 23 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลสามเงา...//

ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :