วันสตรี สวมใส่ผ้าไทยให้สนุก

จังหวัดตาก จัดโครงการพลังสตรีจังหวัดตากส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทย ประจำถิ่น "สวมใส่ผ้าไทยให้สนุก" เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทยประจำถิ่น และสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม

วันนี้ (8 มี.ค. 66) เวลา 09.30 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังสตรีจังหวัดตากส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทย ประจำถิ่น "สวมใส่ผ้าไทยให้สนุก" เนื่องในวันสตรีสากล เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้สตรีมีบทบาทในสังคม การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่าง ชาย-หญิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี รวมทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก  นางรัตนา กันทะวงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตาก นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ  และกลุ่มสตรีจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ สตรีดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีไฮไลท์อยู่ที่กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย และผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดตาก จำนวน 4 ชุด นำโดยชุดแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก , ชุดที่ 2 สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก , ชุดที่ 3 นายอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ ส่วนราชการ กพสอ. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 9 อำเภอ และชุดที่ 4 เป็นชุดของผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มแปรรูปผ้าทอกระเหรี่ยง กลุ่มคีโพ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูทนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์ ของอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ รวมถึงการจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดตากภายในงาน อีกด้วย...//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar