องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการหลวงเลอตอ

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันนี้ (1 มี.ค. 66) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อาทิ แปลงปลูกสตรอเบอรี่ , เครื่องผลิตน้ำดื่ม , อาคารสำนักงาน , ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และอาคารทรงงาน 

โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  พลตรี อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พลตำรวจตรี ปกปภพ บดีพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก  พันเอก ณรงค์ชัย เจริญชัย รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร  นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด  ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้พื้นที่บ้านเลอตอ เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัย

ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ดำเนินการเพื่อสนองตามพระราชกุศลและพระราโชบาย ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวมจำนวน 25 หย่อมบ้าน ใน 6 หมู่บ้าน ประชากร 2,536 ครัวเรือน รวม 7,476 คน โดยเข้าไปช่วยเหลือด้านอาชีพ แนะนำพืชที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ทดแทนพืชที่ผิดกฎหมาย และทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการสาธิต และขยายออกไปเมื่อได้เห็นความสำเร็จ

สำหรับอาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเลอตอ ที่ก่อสร้างขึ้นโดยงบประมาณของจังหวัดตาก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพด้านเกษตรแก่คนในชุมชน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลังจากนั้น องคมนตรีได้เดินทางต่อไปยังอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย บ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด สร้างขึ้นโดยกรมชลประทาน มีความจุเก็บกักน้ำ 196,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร การอุปโภค บริโภค ของราษฎรในช่วงฤดูฝน พื้นที่ 200 ไร่ และฤดูแล้ง 50 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป …//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar