ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจด่านชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจด่านชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ 

วันนี้ (1 ม.ค. 65) เวลา 13.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง  ออกเยี่ยมจุดตรวจด่านชุมชน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักบ้านพระธาตุ บริเวณที่ทำการสายตรวจตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด , จุดตรวจฯ บริเวณป้อมตำรวจสายตรวจแม่จะเรา ปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด , จุดตรวจห้วยนกแล หมู่ที่ 9 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ และที่จุดตรวจบ้านห้วยหินฝน (จุดความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน) หมู่ที่ 6 ตแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ตามลำดับ ซึ่งในแต่ละจุดตรวจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ยังมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย แก่ประชาชนด้วย 

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดตาก ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่  29-31 ธันวาคม 2564 พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด เกิดขึ้นรวม 27 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 28 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 9 คน ส่วนใหญ่เกิดเหตุบนถนนทางหลวง และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ขณะที่การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดตาก มีจุดตรวจหลัก 19 จุด ด่านชุมชน 114 จุด จุดบริการ 68 จุด และจุดบริการอาชีวะอาสา 3 จุด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และกาแฟสำเร็จรูป และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร รวมทั้งดูแลการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และได้เน้นย้ำการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ อีกด้วย...//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag