สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนล่าง)

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนล่าง)

วันที่ 22 มี.ค.67 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.อุ้มผาง จ.ตาก คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต พร้อมด้วย นายเฉลียว เกาะแก้ว นายจัตุรงค์ เสริมสุข และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี เข้าร่วมติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนใน อ.อุ้มผาง ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนล่าง)

โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก นายมาโนช โพธิ์เนียม นายอำเภออุ้มผาง และนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนใน อ.อุ้มผาง ด้วย

สำหรับประเด็นที่มีการพูดคุย เสนอแนะในที่ประชุม ประกอบด้วย การขออนุญาตใช้พื้นที่ใน อ.อุ้มผาง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ทำให้ประสบปัญหาในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหา หรือโครงการพัฒนาด้านต่างๆ จากปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่มีความล่าช้า

การขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล ที่หลายหมู่บ้านใน อ.อุ้มผาง ไม่มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านมากว่า 40 ปี เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ,พื้นที่สำหรับการกำจัดขยะใน อ.อุ้มผาง ที่มีอยู่อย่างจำกัด บ่อกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ซึ่งได้มีการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาต

การเสนอให้เพิ่มไหล่ทาง หรือขยายช่องจราจรของถนนที่ขึ้นมายัง อ.อุ้มผาง เนื่องจากถนนอยู่ในพื้นที่เขตป่า ทำให้มีขนาดช่องจราจรที่แคบ นอกจากนี้ ยังมีการเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายคลองลาน-อุ้มผาง ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 115 - 135 ระยะทาง 20 กิโลเมตร ที่ปัจจุบันถูกปิดตาย มีสภาพเป็นป่า จึงเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นก่อสร้างถนนช่วงระหว่างช่องเย็นถึงบ้านอุ้มผางคี ระยะทาง 8 กิโลเมตร และปรับปรุงถนนเก่า 22 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางของชาว อ.อุ้มผาง

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พบปะรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง เกี่ยวกับถนนซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน ที่ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการแล้ว

หลังจากรับฟังข้อเสนอประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมแล้ว คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบยารักษาโรคที่ได้รับบริจาคจากสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง โดยมีนายดำรง ศรีเวียง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

จากนั้น คณะของสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาและสิ่งของที่จำเป็น ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง ด้วย

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของคณะสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับเรื่องต่างๆ ไปดำเนินการ ซึ่งตัวแทนประชาชนใน อ.อุ้มผาง ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้ลงมารับฟังพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นอย่างดียิ่ง ขณะที่ในส่วนของคณะสมาชิกวุฒิสภา จะนำเรื่องที่ได้รับไปพิจารณาดำเนินการ ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป...//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
Cr : คก.สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนล่าง)
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag