จ.ตาก คว้ารางวัลพระราชทาน 21 รางวัล ในการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567

จ.ตาก คว้ารางวัลพระราชทาน 21 รางวัล ในการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567

วันนี้(17 ม.ค.67) ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดตาก และแรงงานจังหวัดตาก นำทีมชมรม TO BE NUMBER ONE ของจ.ตาก เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567 ซึ่ง จ.ตาก ได้ส่งตัวแทนอำเภอและชมรม ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประกวดจำนวน 24 ชมรม ในการนี้ผ่านการคัดเลือก 21 ชมรม ได้แก่

1. TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก

2. TO BE NUMBER ONEอำเภออุ้มผาง

3. TO BE NUMBER ONEอำเภอวังเจ้า

4. TO BE NUMBER ONEอำเภอท่าสองยาง

5. TO BE NUMBER ONEอำเภอแม่ระมาด

6. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลแม่ต้าน

7. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลหนองหลวง

8. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลท่าสองยาง

9. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลนาโบสถ์

10. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลแม่จะเรา

11. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทีกะเป่อ

12. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

13. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

14. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

15. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

16. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

17. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด

18. ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก

19. ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางตาก

20. ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

21. ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติตาก สาขาแม่สอด

ทั้งนี้ ชมรมฯ ดังกล่าว จะได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าประกวดระดับประเทศต่อไป…//


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag