ทำบุญตักบาตรวันพระ

ผู้ว่าฯ ตาก นำพุทธศาสนิกชนชาวตาก เข้าวัดทำบุญตักบาตร ในโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมพลัง "บวร" ณ วัดปากห้วยไม้งาม  

วันนี้ (21 มี.ค. 66) เวลา 07.00 น. ที่วัดปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก   นายวีระพันธ์ ดีอ่อน และนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นางประสพสุข กันภัย วัฒนธรรมจังหวัดตาก  อัยการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน 

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี พระครูปุณณธรรมถาวร เจ้าอาวาสวัดปากห้วยไม้งาม นำพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา

ทั้งนี้ จังหวัดตาก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เสริมสร้างวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมพลัง "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน โดยให้วัดมีบทบาทในการเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ทุกวันพระอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอเมืองตาก อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม...//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag