ผู้ว่าฯ ตาก ปลูกผักสวนครัว

ผู้ว่าฯ ตาก ปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในการใช้ที่ว่างสร้างอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เย็นวันนี้ (20 มี.ค. 66) เวลา 16.30 น. ที่บริเวณแปลงผักสวนครัว จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในการใช้ที่ว่างสร้างอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรณรงค์และเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในจังหวัดตาก ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะ ฯ ได้ร่วมกันปลูกผักเป็นตัวอย่างในลักษณะ "ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง" โดยปลูกผักหลากหลายชนิด 

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ร่วมกันสร้างกระแสปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร โดยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด …//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag