ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่า

ผู้ว่าฯ ตาก ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนป้องกันและดับไฟป่า เพื่อรับมือสถานการณ์หมอกควันไฟป่า และสอดส่องติดตามเฝ้าระวังกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยที่อาจลักลอบเข้าไปก่อเหตุจุดไฟเผาป่า

วันนี้ (7 มี.ค. 66) เวลา 13.30 น. ณ บริเวณจุดพักรถ (ใกล้ทางแยกเข้าวัดถ้ำอินทนิล) ถนนทางหลวงสายตาก - แม่สอด (หมายเลข 12) บริเวณ กม.ที่ 21    อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานกิจกรรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานลาดตระเวน ป้องกันและดับไฟป่า ท้องที่จังหวัดตาก เพื่อรับมือสถานการณ์หมอกควันไฟป่า และสอดส่องติดตามเฝ้าระวังกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยที่อาจลักลอบเข้าไปก่อเหตุจุดไฟเผาป่า

โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล และนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  พันเอกสาธิต ไวยานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ฝ่ายทหาร  นายสาธิต มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก  นายอำเภอแม่สอด  ปภ.ตาก  หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ ปภ. ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น  อาสาสมัครพิทักษ์ดับไฟป่า รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องด้วยจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ประสบปัญหาความรุนแรงด้านหมอกควันและไฟป่า โดยในปัจจุบันจังหวัดตาก มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และมีแนวโน้มของสถานการณ์ไปสู่ในขั้นวิกฤติ 

ในการนี้ จังหวัดตาก จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน พร้อมกับดับไฟป่าในทุกพื้นที่อย่างเข้มงวด ทั่วถึง และต่อเนื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โอกาสนี้ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 แสนบาท เพื่อนำเข้ากองทุนสำหรับบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ ให้กับทางจังหวัดตาก ด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดตากได้เข้าสู่ห้วงประกาศจังหวัดตาก "ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร" เป็นระยะเวลา 61 วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 หากผู้ใดฝ่าฝืนเผาในที่โล่งหรือพื้นที่เกษตรหรือเผาป่า จะมีความผิดตามกฎหมายตามแต่กรณีแต่ละพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ โดยจังหวัดตาก ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปถือปฏิบัติ ซึ่งจังหวัดตาก ได้กำหนดมาตรการในช่วงระยะเวลาห้ามเผาเด็ดขาด 61 วัน ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดตาก หากมีผู้ใดฝ่าฝืน จะต้องถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด...//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag