จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 21 มี.ค.67 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้รับทราบการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำฯ คลองซอยวัดโคกพลู ความยาว 771.60 เมตร และคลองตาต่วน ความยาว 559.20 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งคลองทั้ง 2 แห่ง อยู่ระหว่างการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ตลอดแนวคลอง โดยมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ตามลำดับ เบื้องต้นคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปี 2567 นี้

นอกจากนี้ ยังรับทราบผลการพัฒนาแหล่งน้ำในระดับอำเภอ ประจำปี 2566 และร่วมกันพิจารณาแหล่งน้ำเป้าหมายในการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ระดับอำเภอ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาฟื้นฟูสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างยั่งยืน ด้วยการขุดลอกสระ ขนาดกว้าง 130 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร พร้อมปรับปรุงสระน้ำ สำหรับกักเก็บน้ำ และเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนในพื้นที่ และสามารถพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนสามารถมาจับสัตว์น้ำ เพื่อใช้ประกอบอาหาร หรือหารายได้เพื่อยังชีพได้ ทั้งนี้ ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการโครงการ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567 นี้…//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar