ผู้ว่าฯ ตาก ประชุมศูนย์บัญชาการฯ ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาเด็ดขาดระหว่าง 1 มี.ค.-30 เม.ย.2567 ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา จ.ตาก พบจุด Hotspot อยู่ในลำดับ 4 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ผู้ว่าฯ ตาก ประชุมศูนย์บัญชาการฯ ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาเด็ดขาดระหว่าง 1 มี.ค.-30 เม.ย.2567 ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา จ.ตาก พบจุด Hotspot อยู่ในลำดับ 4 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 22 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2567 โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เพื่อประเมินสถานการณ์ กำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหา สถานการณ์คุณภาพอากาศเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด การตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) และการประสานมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ VIIRS พบจำนวนจุดความร้อนสะสมวันที่ 1 มกราคม - 20 มีนาคม 2567 จังหวัดตากอยู่ลำดับที่ 4 จากทั้งหมด 17 จังหวัดภาคเหนือ มีจุดความร้อน (Hotspot) จำนวน 4,645 จุด แยกเป็นอำเภอสามเงา สูงสุด 1,549 จุด อำเภอเมืองตาก 630 จุด อำเภอแม่สอด 501 จุด อำเภอแม่ระมาด 484 จุด อำเภอบ้านตาก 482 จุด อำเภออุ้มผาง 434 จุด อำเภอวังเจ้า 282 จุด อำเภอพบพระ 185 จุด และอำเภอท่าสองยาง 98 จุด

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ฝากให้อำเภอต่าง ๆ กวดขัน เข้มงวด และสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก เน้นย้ำห้ามเผาเด็ดขาดระหว่าง 1 มี.ค.-30 เม.ย.2567 หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ให้มีการบริหารจัดการป่ารอยต่อระหว่างจังหวัด ให้ระวังไฟไหม้ป่าข้างทาง โดยเฉพาะเส้นทางสายตาก-แม่สอด รวมทั้งให้มีรถบรรทุกน้ำเตรียมพร้อมไว้ระหว่างเส้นทางดังกล่าว ไม่ให้มีการชิงเผาในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ให้มีการตั้งจุดสกัดทุกเส้นทางเข้าพื้นที่ป่า เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดตาก ได้ประกาศปิดป่าห้ามบุคคลเข้าพื้นที่ป่าแล้ว โดยหากบุคคลใดมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ป่า ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่เป็นรายๆ ไป...//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar