จ.ตาก ประชุมเตรียมจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ - พิธีสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2567

จ.ตาก ประชุมเตรียมจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ - พิธีสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 22มี.ค.67 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ - พิธีสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2567 โดยมีส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการบริหารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมประชุม และรับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้การจัดงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

ทั้งนี้ วันที่ 17 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทย และจังหวัดตาก เป็นอเนกประการ ดังนั้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จังหวัดตาก และคณะอนุกรรมการบริหารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ - พิธีสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2567 ขึ้น ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สำหรับการจัดงานในวันดังกล่าว จะประกอบไปด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายพวงมาลัย พิธีบวงสรวงตามแบบพราหมณ์ ต่อด้วยพิธีสงฆ์ พิธีกล่าวสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พิธีถวายเครื่องสักการะแบบจีน จากสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก และพิธีสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน ตามลำดับ

จังหวัดตาก จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า แต่งกายชุดผ้าไทย เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ - พิธีสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน…//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar