จ.ตาก จัดงาน Tak Exotic Coffee Championship Thailand 2023

จ.ตาก จัดงาน Tak Exotic Coffee Championship Thailand 2023 “มหัศจรรย์กาแฟดีจังหวัดตาก” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้กาแฟของจังหวัดตาก มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมชูจุดเด่นในการเป็นพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยอนุรักษ์ป่า และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

วันนี้ (25 มี.ค. 66) เวลา 08.30 น. ที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Tak Exotic Coffee Championship Thailand 2023 "มหัศจรรย์กาแฟดีจังหวัดตาก" ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้กาแฟของจังหวัดตาก มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมชูจุดเด่นในการเป็นพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยอนุรักษ์ป่า และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก  นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ จังหวัดตาก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟ จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์กาแฟจังหวัดตาก ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง มุ่งเน้นการตลาดเชิงรุก ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กาแฟจังหวัดตาก ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน และเศรษฐกิจของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

สำหรับการงาน "มหัศจรรย์กาแฟดีจังหวัดตาก" ครั้งที่ 2 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -18.00 น. ณ บริเวณสวนริมแม่น้ำปิง เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และผู้ประกอบการจำหน่ายกาแฟ เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 40 ราย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ , การแข่งขันการสกัดกาแฟด้วยเครื่องสกัดแบบดริป และแบบ Moka Pot เย็น , การเสวนาในหัวข้อ "โอกาสและอนาคตของกาแฟตาก" - "คราฟช็อคโกแลตคืออะไร" - "คราฟช็อคโกแลตจังหวัดตากเป็นอย่างไร" พร้อมทั้งรับฟังเพลงดนตรีสดในสวน 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้า GI สินค้าเด่น สินค้าอัตลักณ์ และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดตาก ภายใต้ชื่องาน "พาณิชย์ร่วมค้า 2566" เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีสินค้านำมาแสดงและจำหน่ายกว่า 10 รายการ อีกด้วย …//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar