กิจกรรมสโมสรคนสื่อ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เปิดเวทีเสวนาโครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนประเด็นสื่อสารการเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ

วันนี้ (21 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เวทีเสวนาโครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนประเด็นสื่อสารการเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ โดยมี นายสุเทพ ประเสริฐน้อย ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก  นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก   ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก  เครือข่ายสื่อมวลชน  อป.มช. เจ้าหน้าที่ อสม. และผู้ดูแลหอกระจายข่าว เข้าร่วมกิจกรรม  

สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเมือง จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งถือเป็นการคืนอำนาจ ประชาธิปไตยให้กับประชาชน ในการที่จะเลือกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกลับเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่ง ทางกรมประชาสัมพันธ์จึงได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในสาขาอาชีพต่างๆ และทุกช่วงวัย และได้นำมารวบรวมทำการวิเคราะห์ข้อมูล จนตกผลึกเป็นประเด็นการสื่อสารที่สำคัญ ซึ่งเป็นความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชน เช่นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้พัฒนาอย่างเร่งด่วน นโยบายที่ประชาชนอยากเห็นในอนาคต นโยบายที่ทำให้ประชาชนอยากออกไปเลือกตั้งโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ

ในการนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ ตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการจัดเวทีเสวนา และเวทีให้ความรู้ ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญ ในประเด็นดังกล่าว มาทำหน้าที่ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลจากเวทีการจัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อไปสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจอย่างถูกต้อง และอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนสนใจ และจะทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น ใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นการแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง ได้อีกทางหนึ่งด้วย...//

ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ตาก


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar