โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัดตาก โดยใช้นวัตกรรม ปี 2565

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัดตาก โดยใช้นวัตกรรม ปี 2565

Cr. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar