ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดตาก

ศาลคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดตาก ที่ผู้คนให้ความเคารพ และมาสักการะจำนวนมากทั้งวัน เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งแรกของประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2490 และอยู่คู่จังหวัดตากมามากกว่า 70 ปี

       เดิมศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ที่วัดดอยเขาแก้ว ก่อนที่ชาวตากเห็นพ้องร่วมกันว่าสมควรย้ายและสร้างขึ้นใหม่ให้สมพระเกียรติ โดยให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพระอิริยาบถกำลังประทับอยู่บนราชอาสน์อย่างสง่างาม มีพระแสงดาบพาดบนพระเพลา ภายในยังมีจิตรกรรมฝาผนังสวยงามเล่าเรื่องราววีรกรรมกู้ชาติของพระองค์

       สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ เจ้าเมืองตากที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ในฐานะจอมทัพที่รวบรวมกองทัพตีฝ่าวงล้อมของข้าศึกพม่าในเหตุการณ์เสียกรุง ฯ ครั้งที่ 2 และสามารถกู้กรุงศรี ฯ กลับคืนมา ก่อนย้ายเมืองหลวงไปที่ธนบุรี และขึ้นตนเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีองค์แรก และองค์เดียวของประเทศไทย

       วีรกรรมเยี่ยงวีรบุรุษครั้งนั้นทำให้มีผู้คนนับถือพระองค์จำนวนมาก และยังมีผู้มีศรัทธามาขอพรแล้วสำริดผลเป็นจำนวนมาก ทำให้บริเวณของศาลเจ้าคราคร่ำไปด้วยผู้คนตลอดวัน เช่นเดียวกับรูปปั้นม้าศึก ช้างศึก เพื่อเพิ่มบารมีให้กับกองทัพของพระองค์ และ ไก่ชน กีฬาที่พระองค์ทรงโปรดและยังเป็นผู้บัญญัติการชนไก่ที่ใช้ถึงทุกวันนี้

       เมื่อดูโดยรอบจะเห็นว่ามีผู้น้ำรูปปั้นต่าง ๆ มาถวายจำนวนมหาศาล แสดงให้เห็นถึงความศักดิสิทธิ์จากการขอพรได้ผล และทุกช่วงรอยต่อสิ้นปีขึ้นปีใหม่จะมีงานฉลองจัดที่ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีผู้คนจากทั่วทั้งประเทศเดินทางมาร่วม มีที่จอดรถรองรับสะดวกสบาย และดอกไม้ธูปเทียนคอยให้บริการภายในพื้นที่ แนะนำหากไปในช่วงเย็นจะมีร้านค้าร้านอาหารมาตั้งหน้าศาลเจ้า และยังเห็นแสงสีของสะพานตากสินมหาราชานุสรณ์จากฝั่งตรงข้ามที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงาม

วิธีการเดินทาง

       ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่องใกล้สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 06.00 - 17.30 น.

 

แผนที่  https://goo.gl/maps/fSdZKhPcHATNyhea9


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar